Οδηγίες αποθήκευσης και Συντήρησης

Το προϊόν διατηρείται σε απλή συντήρηση (8ο C) για τρεις (3) μέρες
Το προϊόν διατηρείται σε κατάψυξη (-12ο C) για δύο (2) μήνες
Το προϊόν διατηρείται σε κατάψυξη (-18ο C με -20ο C) για δώδεκα (12) μήνες.
Προσοχή τα προϊόντα βαθειάς κατάψυξης ΔΕΝ επανακαταψύχονται

Οδηγίες ψησίματος

Οικογενειακής πίτας

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180ο C
Αφαιρέστε κάθε συσκευασία και τοποθετήστε το προϊόν σε λαδωμένο ταψί αναλόγων διαστάσεων.
Ψήστε στους 180ο C για τουλάχιστον 50΄ λεπτά, ανάλογα με την απόδοση του φούρνου 
Συμβουλή: Για καλυτέρα αποτελέσματα αφήστε το προϊόν να αποψύχθει, εκτός συσκευασίας, 
     σε θερμοκρασία δωματίου για δύο (2) ώρες. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180° C 
     και ψήστε για 45΄ λεπτά.

Ατομικά ρολάκια

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180ο C
Αφαιρέστε κάθε συσκευασία και τοποθετήστε το προϊόν σε λαδωμένο ταψί αναλόγων διαστάσεων.
Ψήστε στους 180ο C για τουλάχιστον 20΄ με 25΄ λεπτά, ανάλογα με την απόδοση του φούρνου 
Συμβουλή: Για καλυτέρα αποτελέσματα αφήστε το προϊόν να αποψύχθει, εκτός συσκευασίας, 
     σε θερμοκρασία δωματίου για δύο (2) ώρες. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180° C
     και ψήστε για 15΄ λεπτά.