ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Η εταιρία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο είναι εναρμονισμένο με το HACCP και το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005.
Οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν την δέσμευση της εταιρίας μας για υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.


Πιστοποιητικό

ΕΝ_ISO_22000_2005.